Kontakt

Naziv kluba KK “Graničar”
Adresa Masarikova br.25, 21000 Novi Sad
Grad/Opština NOVI SAD
Telefon/Faks 063 33 66 66
Godina osnivanja 1954.
Sport KONJIČKI SPORT
Tip M/Ž
Predsednik Ljiljana Poček
Sekretar Nora Poček
Mejl adresa granicarns@gmail.com
Sajt www.konjickiklubgranicar.com
PIB 102108435
Matični broj 08106894
Kontakt osoba/telefon Ljiljana Poček