Naučite da jašete uz trenere!

Škola jahanja podrazumeva:

 • Upoznavanje s konjem – psihologija konja, ishrana, timarenje
 • Oprema – sedlo, uzda, delovi opreme, primena i održavanje, ostala oprema
 • Pravilno opremanje konja za jahanje
 • Samostalno pripremanje konja
 • Vođenje konja na ruku
 • Priprema i pojahivanje
 • Stav jahača na konju
 • Vrste kretanja konja
 • Kretanje i zaustavljanje
 • Jahanje u hodu, skretanje, vežbe za pravilan stav, sedište i ravnotežu – lonža
 • Jahanje u kasu, lako jahanje, ritam i ravnoteža, vežbe na lonži
 • Jahanje u sedećem kasu, vežbe – lonža
 • Jahanje u hodu i kasu bez lonže
 • Jahanje u galopu, vežbe – lonža
 • Jahanje u hodu, kasu i galopu bez lonže

Šta kažu naši