Škola jahanja

U Našem klubu se organizuje škola jahanja za sve uzraste od 7 do 77 godina uz stručni nadzor našeg operativnog trenera Vanje Poček veoma brzo ćete savladati tehnike.

4375696_orig

Škola jahanja podrazumeva:
Upoznavanje s konjem – psihologija konja, ishrana, timarenje
• Oprema – sedlo, uzda, delovi opreme, primena i održavanje, ostala oprema
• Pravilno opremanje konja za jahanje
• Samostalno pripremanje konja
• Vođenje konja na ruku
• Priprema i pojahivanje
• Stav jahača na konju
• Vrste kretanja konja
• Kretanje i zaustavljanje
• Jahanje u hodu, skretanje, vežbe za pravilan stav, sedište i ravnotežu – lonža
• Jahanje u kasu, lako jahanje, ritam i ravnoteža, vežbe na lonži
• Jahanje u sedećem kasu, vežbe – lonža
• Jahanje u hodu i kasu bez lonže
• Jahanje u galopu, vežbe – lonža
• Jahanje u hodu, kasu i galopu bez lonže

Škola radi radnim danima a sve informacije možete dobiti na Tel: +38162 817 35 12 ili putem Email:granicarns@gmail.com