Video

MEĐUNARODNI SAJAM SPORTA 2016.


Sportski klubovi kod nas se obično gase zbog besparice, a da je scenario zatvaranja moguć samo zbog lošeg i neodgovarajućeg prilaza potvrđuje primer konjičkog kluba “Graničar” iz Novog Sada. (18.3.2016.)

Problemi sa prilaznim putem ugrožavaju naš klub. Niko od nadležnih ne želi da nam pomogne. Ostala su samo prazna obećanja, a mi smo “odsečeni” i prepušteni sami sebi. Hvala Prvoj TV i ekipi Exploziva, oni su nas za sada jedini posetili. (24.12.2015.)